GYMNASTIEKVERENIGING REPRESTA

Onze website is tijdelijk uit de lucht. Hieronder staan diverse contact gegevens.

Contact en Vragen

Voor vragen over de lessen kunt u terecht bij:
Hoofdtrainer Hans Neerhof
Hogestraat 82-1
7122 BX Aalten
tel. 0543-473345
mobiel: 06-55950245
e-mail: hans.neerhof@represta.nl

Voor vragen over de ledenadministratie en contributie kunt u terecht bij:
Erna Mellendijk
e-mail: ledenrepresta@hotmail.com

Met vragen, opmerkingen of bezwaren m.b.t. foto’s of video’s op deze site kunt u terecht bij:
Marlies Zweerink (site-beheer)
e-mail: marlies.zweerink@represta.nl

Meer contactgegevens vindt u onder het kopje ‘Bestuur’ (Bestuur, commissies, leiding, vacatures)